Dualarımız
  • res1-p.png
  • res2-p.png
поздравления с новорожденным

Dualarımız

-Demli dövletli olasın


-Oğlanlı gızlı olasın


-Ömür bereketi vere şeyle gurbanolduğum beley ki


-Avışladığın altın ola


-Ahh Vahh demiyesin

-Dostların baha sevine, düşmanların baha yerine


-Göğsünde ağ tüyler bite

-Hazreti Ali gardaşın, Hazreti Hızır yoldaşın ola


-Yüzün ağ ola


-Yazın ağ ola


-Ciğer ataşı görmüyesin


-Başını bozmuya


-Yolçun güle güle gele


-Ağ bahtlı, altın tahtlı olasın


-Haci hafız gimi mallı,keklik gimi döllü olasın


-Allah kem nazarlardan esirgiye


-Allah dert veripte derman aratmıya


-Yaramaz şerrinden emin eyliye


-Telteşik işlerimize Allah mo'un ola


-Haya damarımızı gırmıya


-Cüzi ihtiyarımızı elimizden almıya


-İki cihanda yüzün ağ ola ( Aziz olasın )


-Allah olaki muhanete muhtaç etmiye


-Damda gezen bahtlara düşesin


-Babayın torpaanca yaşıyasın


-Eşidenden yırah ola


-Geçmişlerinizin canına değsin


-Goça yaşıyasınız


-Allah iki eyiliğin birini vere


-Dırnağı gayim (berk) olsun


-Allah olaki unuttaracaaanı  vermiye
  Özellikle bir çok duanın ve bedduanın sonuna '' gurban olduğum beley ki '' eklenir..

 katkılarından dolayı Mevlüt Doğar ve Mustafa Aydınçelebi'ye teşekkür eder saygılar sunarım